Home > News
Wystawa w Rydze 15-16.11.2008-AMADEO

 

WORLD SHOW

 

 

15-16.11.2008 RYGA

 

 

 

Amadeo of Skarbek*Pl

 

15 i 16 listopada sp?dzili?my na WORLD SHOW zorganizowanej przez LFA w Rydze.

Nasz kochany Amadeuszek startowa? w KLASIE WIELKICH MI?DZYNARODOWYCH CHAMPIONÓW.

Otrzyma?:

 

 

2X  EX 1   CACE

 

Tym samym nasz ''szarmancki chlopiec'' zdoby? kolejny tytu?

 

 

EUROPA CHAMPION –

EUROPEJSKI CHAMPION

 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!

 

W niedziel? odby? si? równie?

WCF MASTER RING

w którym nasz s?odziak wzi?? udzia?.

W MASTER RINGU mog? bra? udzia? tylko koty, które

wygra?y

Best in Show, Best of Best I  oraz WCF RING ADULT :-)

W?ród kilkunastu wspania?ych i pi?knych kotów, które bra?y udzia? w RINGU

nasz Amadeuszek zaj??

IV miejsce

 

 

W niedziel? nasz Amadeuszek równie? otrzyma?:

 

 

 

Nom BiS

 

i...

 

BEST OPPOSITE SEX

 

 

 

 

Jeste?my z niego bardzo dumni!!!